Gelenek Sayı 74

DANİMARKA’DA KOMÜNİST PARTİ VE DANİMARKA KOMÜNİST PARTİSİ-ML’DEN ORTAK AÇIKLAMA

Aşağıda okuyacağınız açıklama, Danimarka'da Komünist Parti ve Danimarka Komünist Partisi-ML tarafından, Nisan 2002’de Valencia’da gerçekleştirilen ve Avrupa ve Akdeniz ülkelerinden komünist partilerin ve işçi partilerinin katıldığı Avrupa Birliği konulu konferansta yapıldı.Sevgili Yoldaşlar,İspanya Halklarının Komunist Partisi’nin, Avrupa ve Akdeniz’den komünist partileri ve işçi partilerini, AB’yi ve bölgeyi ilgilendiren, diğer konuları tartışmak üzere bir araya getiren bu inisiyatifini sevinçle karşılıyoruz.Barselona’daki son gösteriler tüm AB ve emperyalist küreselleşme karşıtları için cesaret vericiydi. Avrupa’daki emperyalist küreselleşmenin AB aracılığıyla dayatıldığı gerçeğine ilişkin bilinci yükseltmemiz gerektiğini düşünüyoruz.Valencia’daki toplantının taslak deklarasyonuna bir katkı olarak AB üzerine analizlerimizi vurgulamamıza izin verin:AB’nin temelleri AB, 1957’de 6 ülke tarafından Avrupa...

DEVRİMİ GÜNCELLEŞTİRMEK YA DA EŞİTSİZ GELİŞME YASASI İŞ BAŞINDA

Sovyetler Birliği ve Avrupa’nın sosyalist ülkeleri varlıklarını korurken kuşkusuz sosyalizm tek tek ülkeler için çok daha reel bir olasılıktı. Emperyalizmin devrimci süreçlere müdahale olanağının bu geçmiş döneme oranla nasıl genişlediği açıktır. Oysa emperyalizm daha önceleri her adımında Sovyet faktorünü gözetmek durumunda kalıyor ve dünyanın çeşitli noktalarında işçi sınıflarının ve emekçi halkların kendi lehlerine değerlendirebilecekleri boşluklar, ister istemez doğuyordu. Sosyalist ülkelerin gölgesi büyüktü ve başka ülkelerin devrimcileri için bu gölgenin varlığı başlı başına bir beslenme, korunma şansıydı.Ancak hal böyle diye, sosyalist ülkelerin benzeri bir fonksiyon üstlenemedikleri günümüz ortamında devrimci gelişmenin ve devrimin büsbütün olanaksızlaştığını söylemek de saçmadır. Hele bunu yer yer...

“SON REFORM”DAN PLANLAMAYA BİR BAKIŞ

Kapitalizmde bireyleri, örgütleri, toplumları eğiten, ilerlemeyi sağlayan temel dinamik piyasadır. Neyin iyi, neyin kötü olduğuna piyasa karar verir. Kötü yönetilen şirketlerin değeri düşer ve o şirketi daha iyi yönetebilecek birileri satın alır. Hata yapan kapitalistler iflas eder. Hata yapan emekçiler işlerini kaybeder, aç kalır veya ölür. Böylece, hem bireyler hem de toplum daha verimli olmayı öğrenir.Sosyalist ekonomi ise piyasanın doğal seleksiyonuna değil insanın kolektif aklına ve toplumsal örgütlenmeye dayanır. Sosyalist planlama yanılgılar, hatalar, eksikliklerden ders alarak yoluna devam eder. Planlamanın hedefi, toplumun belli bir andaki maddi ve kültürel gereksinimlerini veri alarak karşılamaktan çok, toplumu karşılıklı etkileşim içinde dönüştürmek ve geliştirmektir.Sosyalist...

Hoşgeldiniz!

Aşağıdaki hesabınıza giriş yapın

Kayıt Ol!

Kayıt olmak için aşağıdaki bilgileri eksiksiz doldurun.

*Kullanıcı Sözleşmesi'ni ve Gizlilik Politikası'nı okuduğumu, anladığımı ve kabul ettiğimi beyan ederim. Kullanıcı Sözleşmesi ve Gizlilik Politikası.

Şifrenizi geri alın

Şifrenizi mi unuttunuz? Lütfen e-posta adresinizi veya okuyucu adınızı giriniz. E-posta adresinize şifrenizi sıfırlamak için bir bağlantı gönderilecektir.

Oluştur