Umut Kuruç

Umut Kuruç

Kadın hareketleri, feminizm ve kadının kurtuluşu

“(…) kadının eşitliğinin burjuva ahlakının temelleri ortadan kaldırılmadan sağlanmayacağı görüşündeydim, hâlâ da böyle düşünüyorum.”Kollontay (2010). Birçok Hayat Yaşadım (Çev: S. Nazlı-S. Kaya). Agora Kitaplığı. s.375 Mülkiyet ilişkileriyle ortaya çıktığı gözlemlenen ve sınıflı toplumlarla keskinleşen kadının ikincil konumuna karşı kadınların eşitlik mücadeleleri, tarih içerisinde gelişmiş ve çeşitlenmiştir. “Kadının köleleşmesi; ailenin kabileyle zıtlaştığı, özel mülkiyetin geliştiği sınıflara bölündüğü ve sınıf uyuşmazlıkları dizginini sıkı sıkıya tutmak ihtiyacından Devlet’in doğacağı, tarih öncesi dönemle aynı zamana denk gelir.” Marx , Engels F., Lenin V. İ....

Sermayenin mikro kredisi kadınların kurtuluşu mudur?

1970’lerin sonu 1980’lerin başında aslına rücu eden kapitalizmin krizi ile birlikte bütün ülkelerde, emekçilerin kazanımlarına dönük bir saldırı başladı. Sermaye artık maliyetlerini en aza indirmek istiyordu. Dünyada bir yandan üretimin düzeyi yükselerek sermayenin kâr oranları, diğer yandan yoksulluk artıyordu. Büyük özelleştirme hamlelerine örgütlü işçi hareketini yok etmek eşlik edecekti. Sendikasızlaştırma, iş güvencesinin ortadan kaldırılması, esnek istihdam, kazanılmış sosyal hakların gasp edilmesi, emeklilik haklarının kaldırılması, eğitim ve sağlık gibi parasız olarak verilen hizmetlerin paralı hale getirilmesi... Bu süreç her ülkede işçi...

Kriz ve gerilim sarmalında emperyalizm: Dün ve bugün

Bu sayfalarda, emperyalizmin bugünkü krizinin getirdiği yeniden konumlanışları anlamaya çalışacağız. Bunu yaparken uluslararası sermayenin yeniden yapılanmasıyla yaşanan dönüşümler ile başat kapitalist ülkeler ve emperyalist güçlerin kendi aralarındaki gerilimlere göz atacağız. Böylece, Ortadoğu ve Türkiye söz konusu olduğunda bütünlüklü bir perspektif için arka plana bakmaya çalışacağız. Emperyalizmin Türkiye ve bölge politikalarını anlayabilmek için öncelikle emperyalizmin tarihsel “ilerleyişine” göz atmakta fayda var. Diğer bir deyişle, tarihsel süreç ve bütünü görmeden emperyalizmin bölge ve Türkiye ölçeğindeki politikalarını anlamlandırmaya çalışmak, neyle karşı karşıya olduğumuzu...

Hoşgeldiniz!

Aşağıdaki hesabınıza giriş yapın

Kayıt Ol!

Kayıt olmak için aşağıdaki bilgileri eksiksiz doldurun.

*Kullanıcı Sözleşmesi'ni ve Gizlilik Politikası'nı okuduğumu, anladığımı ve kabul ettiğimi beyan ederim. Kullanıcı Sözleşmesi ve Gizlilik Politikası.

Şifrenizi geri alın

Şifrenizi mi unuttunuz? Lütfen e-posta adresinizi veya okuyucu adınızı giriniz. E-posta adresinize şifrenizi sıfırlamak için bir bağlantı gönderilecektir.

Oluştur