Etiket: Genel Sosyalizm Tarihi

Kadın hareketleri, feminizm ve kadının kurtuluşu

“(…) kadının eşitliğinin burjuva ahlakının temelleri ortadan kaldırılmadan sağlanmayacağı görüşündeydim, hâlâ da böyle düşünüyorum.”Kollontay (2010). Birçok Hayat Yaşadım (Çev: S. Nazlı-S. Kaya). Agora Kitaplığı. s.375 Mülkiyet ilişkileriyle ortaya çıktığı gözlemlenen ve sınıflı toplumlarla keskinleşen kadının ikincil konumuna karşı kadınların eşitlik mücadeleleri, tarih içerisinde gelişmiş ve çeşitlenmiştir. “Kadının köleleşmesi; ailenin kabileyle zıtlaştığı, özel mülkiyetin geliştiği sınıflara bölündüğü ve sınıf uyuşmazlıkları dizginini sıkı sıkıya tutmak ihtiyacından Devlet’in doğacağı, tarih öncesi dönemle aynı zamana denk gelir.” Marx , Engels F., Lenin V. İ. ...

Bir tarihin izini sürmek…

20. yüzyıl uluslararası sosyalist kadın hareketi, tarihsel İKD ve bugüne kalanlar Bu yazıda tarihsel bir çerçeve oluşturmak için kadın hareketlerinin ortaya çıkışı ile komünist kadın hareketine zemin hazırlayan dönem ele alınacak, Reel sosyalizm koşullarında uluslararası sosyalist kadın hareketinin şekillenişi ve bu hareket ile Türkiye Komünist Partisi’nin (TKP) ilişkisine değinilecek, devamında tarihsel İlerici Kadınlar Derneği’nin (İKD) doğduğu dönem ve 12 Eylül 1980 sonrasının koşulları ve o koşullarda kadın hareketlerinin yaşadıkları değişimler Türkiye’ye mercek tutularak ele alınacaktır. Tarihsel İKD’yi değerlendirirken uluslararası komünist ...

Her devrin adamı Joseph Fouché ile her mevsime dayanıklı adam Thomas More

Fransız siyaset adamı Joseph Fouché (1759–1820) gibi bir karakterin (yoksa karaktersizin mi demek gerekiyor) dünya siyaset sahnesine geldiği görülmüş değildir. Avusturyalı roman, tiyatro, biyografi yazarı ve gazeteci Stefan Zweig’ınJoseph Fouché: Bir Politikacının PortresiZweig, S.,Fouché: Bir Politikacının Portresi, (çev.: B. Arpad), İstanbul, Can Yayınları, 1996. isimli biyografik yapıtından yola çıkarak bu görülmemiş politik karaktere göz atacağız. 1790’da papaz okulu öğretmeni, 1792’de kiliselerin yağmacısı, 1793’te komünist, 1799’da İmparator Napolyon’un Polisi, Bakanı olan binbir surat Joseph Fouché… Stefan Zweig, Joseph Fouché’yi “modern zamanların en ...

Ekim Devrimi’nin dünya komünist hareketine yansımaları

Ekim Devrimi’nin 100. yılı vesilesiyle hazırladığımız bu çalışma tarihsel sürekliliği bulunan dünya komünist hareketini kavramak açısından önem taşıyor. 1917’de yaşananların, devrimler tarihi açısından taşıdığı önemin azımsanamayacağı açıktır. Bununla birlikte üzerine yoğunlaştığımız uğrağın da kritik bir dönüm noktası olarak görülmesi gerekiyor. Tarihteki herhangi bir olguyu kendinden menkul bir şekilde ve neden-sonuç ilişkisine tabi tutmadan ele almamız imkânsız. Toplumlar tarihi, insanlığın tarihsel gelişimi, sınıflar mücadelesi ve beraberinde gelişen devrimler, tarihsel materyalizmin penceresinden ele alınmadığı zaman bilim dışı yorumlara kaçılması mümkün oluyor. Nasıl ...

159. YILINDA MANİFESTO NE İFADE EDİYOR?

Tam adı “Komünist Parti Manifestosu” olan Marksizmin bu ünlü ve güçlü belgesi, genellikle “Komünist Manifesto” olarak anılır. Komünistler ise kısaca “Manifesto” der. Marksizm ilk kez bu belge ile teorik ilkelerini, komünizmin strateji ve taktiklerini, yetkin ve çarpıcı bir şekilde özet olarak açıklamıştır. Manifesto, emekçilerin iktidar mücadelesine yeni bir perspektif getirerek, ufuk açıcı bir görevi yerine getirmiştir. Manifesto’dan önce işçi sınıfı hareketi “ütopik” ve “darbeci” kanallardan ilerlemeye çalışıyordu. Manifesto, bilim dışı olan her iki yolu tarihin çöp sepetine atmakla kalmamış, işçi ...

SINIF MÜCADELELERİ TARİHİNE İLİŞKİN BİR DENEME

Günümüzde sınıflar mücadelesinin genel seyrine ilişkin farklı yorumlarda ortak olarak görülebilecek şey belli bir karamsarlığın giderek ağırlığını koymasıdır. Kuşkusuz bunun belli bir ruh halinin ötesinde politik bir anlamı var. Burada bizce en önemli nokta, günümüzün kimi yönelimleri ile “tarihsel bütünlük” fikri arasındaki bağlantının her durumda kurulabilmesidir. Ama örneğin 2000’lerin dünyasındaki sınıflar mücadelesinin durumunu, 25-30 yıl öncesi gibi yakın tarihsel dönemler üzerinden düşünmek çoğu durumda yanıltıcı olacaktır. Bununla birlikte, “tarihsel bütünlük” adına meseleyi doğrudan modern anlamda sınıflar mücadelesinin oluşumuna, başka bir ...

YERELLEŞTİRME YA DA İKTİDARIN GÖRÜNMEZ ELİ

Dünya kapitalizminin genel yönelimi ve Türkiye’deki güncel gelişmeler, sosyalizmin “eski” bir sorununu yeni bağlamı içinde ele almayı gerektiriyor.Kapitalizmin 70’li yıllarda gündeme gelen, 80’li yıllarda belirgin bir yönelim ve 90’lı yıllarda da toplu bir taarruz niteliği kazanan “yeniden yapılanma” sürecinin temel çizgileri artık belirgindir.Devletin sermaye birikimine ve sermayenin dünya pazarı üzerindeki hareketine yön verdiği, kurallar ve kimi zaman sınırlar koyarak sermayenin kendiliğinden hareketinin yol açacağı toplumsal bakımdan yıkıcı sonuçları “sosyal devlet”le, “ulusal kalkınmacılık”la dengelediği dönem kapanmıştır. Artık sermayenin hareketini sınırlayan kural ...

Sayfa 1 of 4 1 2 4

Hoşgeldiniz!

Aşağıdaki hesabınıza giriş yapın

Kayıt Ol!

Kayıt olmak için aşağıdaki bilgileri eksiksiz doldurun.

*Kullanıcı Sözleşmesi'ni ve Gizlilik Politikası'nı okuduğumu, anladığımı ve kabul ettiğimi beyan ederim. Kullanıcı Sözleşmesi ve Gizlilik Politikası.

Şifrenizi geri alın

Şifrenizi mi unuttunuz? Lütfen e-posta adresinizi veya okuyucu adınızı giriniz. E-posta adresinize şifrenizi sıfırlamak için bir bağlantı gönderilecektir.

Oluştur