Gelenek Sayı 21

SİYASET VE İDEOLOJİ II: TÜRKİYE’YE BAKARKEN

Türkiye ilginç bir ülkedir. Türkiye toplumu geçmişinden uzaklaştığı ölçüde, yakın tarihini kimi alanlarda daha yoğun yaşamaya başlar. Çünkü Türkiye'de siyasetin açılımcı zenginliği, ideolojinin döngüsel kısırlığını oluşturur. Aynı nedenle ülkedeki sınıfsal ve siyasal mücadele süreçleri içerisinde, ideolojik formasyonlar, çoğu kez kendi doğal gelişimlerini yaşayamazlar. Bu anlamda pek "bitmezler" de. Siyasetin oynaklığı, aralarından kimilerini, birer parmak tadıldıktan sonrakilere bırakılan reçel kavanozlarına çevirir. Gene de tükenmeye yüz tutanlar görülür. Bunun nedeni, farklı sınıf politikaları adına farklı nedenlerle ama sıkça "parmaklanmaları"dır.Siyaset adeta her an "yenilik" üretirken, bu yeniliklerin hep benzer ideolojik temalar çevresinde dolanması, Türkiye'de tarihçiyi de özel bir konuma yerleştirir. Nedenlerini ayrıca belirtmek...

BİR DÖNEMEÇ NOKTASI

Türkiye'de günlerdir, devletin radyo ve televizyonu dahil tüm basın, hükümet, siyasal partiler, milletvekilleri ve "sade" vatandaşlar, Irak ordusunun katliamından kaçarak Türkiye'ye sığınan yüz bini aşkın sayıda Kürt topluluğunu konuşuyor. Resmi organ ve ağızlarda, bu insanlar hala ya "Irak uyruklu" ya da "topluluk"; ama "kardeşlerimiz". Türkiye'de resmi ideolojinin ilkelliği bir kez daha su yüzüne vuruyor. Kürtçe diye bir dilin, Kürt denilen bir ulusal topluluğun varolduğunu düne kadar reddedenler, şimdi "akrabaları Türkiye'de yaşayan" bu birtakım Irak vatandaşlarının Arap ya da Türk'ten başka özelliklere sahip olduklarını kabul ediveriyorlar. Türkiye'nin güneydoğu ve doğusunda nüfusun çoğunluğunu oluşturan insanların da en azından bu "başkaları" ile akraba...

ÇAĞDAŞ YOL HANGİ YOLDA?

Neredeyse iki yıla ulaşan yayın yaşamında, Gelenek'in solda pek çok kesime nedense ciddi rahatsızlıklar verdiği anlaşılıyor. Yalnızca Türkiye'de değil tüm dünyada, solun polemikle gelişip olgunlaşmaya başladığını biliyoruz. Bu yüzden doğal da karşılıyoruz. Yine de Türkiye solunda günümüzde rastlanan polemik biçimlerinde, ilginç ve özgün "kaygı"lara tanık olunduğunu belirtmeden geçemeyeceğiz. Soldaki pek çok yayın, başkalarını hedef seçerek, üçüncü kişilerin bu ikincilere inanması durumunda ne kadar korkunç şeylerin olacağını anlatmaya çalışıyor ve bu doğrultuda uyarılar sıralıyor. Böylece solda, başka dükkana gitme eğilimleri karşısında "o dükkanın mallarını kötüleme" anlayışından öteye pek geçemeyen odaklar türüyor.Çağdaş Yol, Türkiye'de yayınlanan sol dergiler arasında, Türkiye sol hareketinin tarihinde...

OKURLARLA

Dizimizin 21. kitabı "Marksist Klasiklerde Politika" başlığını taşıyor. Ana konuyu oluşturan çalışmalar, bilimsel sosyalizmin klasik "siyaset teorisi" yapıtlarını ve kritik dönemleri ele almakta. Metin Çulhaoğlu'nun "Gelenekten Geleceğe" sayfalarındaki makalesi konuya bir giriş niteliğinde; yazar klasiklerin okunmasına ve değerlendirmesine ilişkin bazı hatırlatmalarda bulunuyor.Ana konumuza ilişkin Servet Ulusoy, Faik Biçer ve Serap Biçer'in ortak çalışmaları olan yazıları sayfalarımızın sınırlılığı nedeniyle Kasım kitabımızda yer alacak. Yazıda Marx'ın Fransa'da Sınıf Mücadeleleri, Louis Bonapart'ın 18. Brumaire'i ve Fransa'da İç Savaş yapıtları merkeze alınarak Gelenek'de değişik açılardan sıkça tartışılan 19. yüzyıl Marksistlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunuluyor.Ana konumuzun bir alt bölümü diyebileceğimiz "Lenin ve dönemi" en geniş ağırlığı...

BİLGESU ERENUS’UN AÇIKLAMASI

İddianame:Suçlanan Yazılar ve Yazarlarıyla İlgili...PKK davası sanıklarından idama mahkum edilen Muzaffer Ayata ile yargılanmaları süren Mustafa Karasu ve Fuat Kav, Diyarbakır Özel Askeri Cezaevi'nden dergimize bir basın açıklaması gönderdiler. Cezaevini ziyarete gelecek basın mensuplarına verilmek isteğiyle hazırlanan bu açıklamanın bazı bölümlerini 12. sayımızda yayınladık. DGM savcılığınca suçlanan yazılarımızdan biri budur.Toplumsal Kurtuluş çalışanları olarak, güç koşullarda kendini var etme çabasından olan bu tür yazıların sahiplerine sayfalarımızı her zaman açtık, açacağız. Basına ve kamuoyuna özelliğindeki bu yazıya Hukuk Danışmanımız Hüsnü Öndül "Yanmakta olan Oduna demir bir aletle dokunmak" başlığı ile bir giriş yazısı yazdı. Hüsnü Öndül bu yazısında "Yandaki sütunlarda yazılarını okuyacağınız...

PLEHANOV: NARODİZMDEN BOLŞEVİZME

Marksizm, bazı sosyal bilimciler tarafından belli bir yön ve hedef gösterdiği gerekçesiyle “din” düşüncesiyle ilişkilendirilmeye çalışılsa da tarihsel gelişmenin bir anında, son haliyle “gökten inmiş” bir kurallar bütünü ya da dogmalar sistemi değildir. Belirli bir tarihsel dönemde, yine Marksist bir söyleyişle sınıf savaşımlarının belirli bir olgunluk düzeyinde, ayrıca belirli bir mekanda -kaynayan ve sürekli hareket üreten Batı Avrupa’da- ortaya çıkmıştır. Başlangıçta bütün bir Avrupa aydınlar kuşağını etkilediği de söylenemez; ayrıca işçi sınıfı hareketi içinde etkin bir konuma yükselmesi için de uzun bir sürenin geçmesi gerekmiştir. “Bilimsel sosyalizmin 19. yüzyılda gelişimi (...) önce pratik- toplumsal ütopyalar, sonra da “anarşizm” biçiminde ortaya...

NE YAPMALI: BOLŞEVİZASYONUN BAŞLANGICI

“Bolşevizasyon” olarak adlandırılan sürecin evrensel özünden sözedildiğinde, ilk söylenmesi gereken iktidar perspektifidir. Bolşevizasyon ve Leninist örgüt ile diğer işçi sınıfı kökenli eğilim ve örgütler arasında en önemli fark, ayrım budur.Sosyalist hareket, gelişimi boyunca zamana ve toprağa göre değişen bir takım engelleri aşmak zorundadır. Bunun en “has” örneği olan Bolşevik deneyime gelmeden önce “öz”ü yakalamak üzere Polonya sosyalist hareketine kısaca değinmek istiyorum.Rosa Luxemburg Polonya sosyalist hareketin ilk sorunlarını doğru tespit etti, üstüne yürüdü. İlk çalışması olan Polonya Sanayiinin Durumu adlı kitabında kapitalist üretim ilişkilerinin yaygınlığını ve belirleyiciliğini vurguladı, Marksizmin savunuculuğunu üstlendi. İkinci engel olarak, bu çalışmanın açtığı yoldan ilerleyerek işçi sınıfının...

Sayıdaki Yazarlar

  Hoşgeldiniz!

  Aşağıdaki hesabınıza giriş yapın

  Kayıt Ol!

  Kayıt olmak için aşağıdaki bilgileri eksiksiz doldurun.

  *Kullanıcı Sözleşmesi'ni ve Gizlilik Politikası'nı okuduğumu, anladığımı ve kabul ettiğimi beyan ederim. Kullanıcı Sözleşmesi ve Gizlilik Politikası.

  Şifrenizi geri alın

  Şifrenizi mi unuttunuz? Lütfen e-posta adresinizi veya okuyucu adınızı giriniz. E-posta adresinize şifrenizi sıfırlamak için bir bağlantı gönderilecektir.

  Oluştur