Cemal Hekimoğlu

Cemal Hekimoğlu

DÜZEN YENİDEN YAPILANIRKEN SOLDA DURUM

Sosyalist devrimci mücadelede stratejik hesaplar temel olarak hangi tarihsel kesit üzerine kurulur? Bu soru son derece önemlidir ve "devrim-karşı devrim" sıkışmasını ortaya çıkaran konjonktürlere özel ve belirleyici bir yer vermeyen hiçbir strateji devrimci olamaz. Komünistlerin "devrimci kriz"ler dışındaki siyasal açılım ve hazırlıklarının tali veya ikincil duruma düşmesini hiç de gerektirmeyen bu yaklaşım, sözü edilen "evrimci dönemleri" krize yontar, ona bağlar ve devrimci siyasetin kopuş-süreklilik diyalektiğine sadık kalır. Devrim ve karşı devrim... Türkiye böyle bir uğrakta değil. Türkiyenin böyle bir uğrağa...

BARIŞ, DEMOKRATİK CUMHURİYET VE SOSYALİST SİYASET

Önümde üç kitapçık. Üç manifesto iddiası. Her birisi "yargı" ile ilgili. İlki bir savunma metni. İkincisi "yargı"nın zirvesinden dünyevi meselelerin nasıl göründüğüne ilişkin uzun bir söylev. Sonuncusu, siyasi bir davada iddia makamının "esas hakkında görüş"ü.İlki oldukça iyi bir kağıda, yazarının cümle kuruşundaki özgünlükler dışında, özenli bir redaksiyon sonrasında basılmış. Haziran 99 tarihini taşıyor. Üzerinde "Kürt Sorununda Demokratik Çözüm Bildirgesi" yazıyor. Ötekinin kapağı albenili içi ise daha özensiz. Baro Gündeminin eki olarak verilmiş. Sami Selçuk'un 1999-2000 Adli Yılı Açış Konuşması'nın metni....

BİR TESLİMİYET ÖYKÜSÜ

Sovyet sosyalizmi, aşırılıklar ve bu aşırılıkların düzeltilmesinden ibaret olsa gerek! Eğer, 70' lerden çözülüşe kadar Sovyet tarihine ilişkin yazılanları gereğinden fazla ciddiye alırsanız, buna inanmanız gerekecek. Aklı başında bir iktidar, belli bir süre sonra "sosyalist meşruiyet"i ihlal eden kaba adamların eline geçti, ama sosyalizm zamanla bu adamların hatalarını düzeltti... Ekonomi alanı böyle... Kültür, sanat böyle... Siyaset böyle... Okuduğunuz makalede görüldüğü üzere, "din" meselelerinde de böyle!.. Ancak, bu makale, yalnızca tarih yazımındaki ortalamacılığı, Sovyetler' e uzun bir dönem ne tür bir...

İDEOLOJİK MÜCADELE VE SINIF SİYASETİ

Bir yazımda ideolojik mücadelenin konusunu "emekçi sınıfların toplumsal gelişmeler karşısındaki akıl yürütme süreçleri üzerinde burjuvazinin kurduğu tahakkümü mümkün olduğunca zayıflatmak" biçiminde tarif etmiştim HEKİMOĞLU Cemal; İdeolojik Görevlere Bir İlk Bakış, Sol dergisi, sayı 34, sayfa 64. . Bu zayıflatma süreci elbette sosyalist ideolojinin yalnızca "bozucu" bir rol üstlenmesi ile mümkün değil. Burjuva egemenliğinin emekçi sınıfların düşünce-konumlanış-etkinlik bağlantılarındaki kontrolünü yitirmesi için, bu egemenliğin ideolojik yapısında bir çözülme veya parçalanmışlık yetmeyecektir. Devrimci ideolojinin siyaset somutluğunda bu çözülme ve parçalanmışlığın boşalttığı alanı fethetmesi...

SİYASET MÜZİĞE BAKARKEN

Bu yazı sanatçı ve siyasetçi arasındaki gerilim üzerine kurulu değil. Böyle bir “gerilim” var elbette. Üstelik bu gerilim, bazılarının sandığı gibi tek başına, “birey”in toplumsal süreçlerde farklı konumlanış alanlarında bulunuyor olmasından kaynaklanmıyor. Sanatçı ve siyasetçi arasındaki gerilim, büyük ölçüde, sanat ve siyaset arasındaki gerilimin ürünü.Bu gerilimin ardındaki “bütünlük”, “etkileşim” ve “bağlar” da bu yazının merkezinde özel bir yer tutmuyor. “Sanat her zaman siyaset ile içiçe olmuştur” yaklaşımı, pek haz etmesem de, şimdilik yeterli gözüküyor.Denediğim, daha farklı bir şey. Her şeyden...

RESTORASYON SORUNLARI ÜZERİNDEN MARKSİZM VE GÜNCEL SİYASET

1993 yılının ikinci yarısıydı. Yoldaşlarla Türkiye kapitalizminin nasıl bir döneme girmekte olduğuna ilişkin tartışıyorduk. Bu tartışma ilk haliyle, bir mücadele stratejisi belirleme çabasından kaynaklanıyordu. Sistemin hangi unsurlarında devrimci hareketin yararlanabileceği zayıflamalar ortaya çıkacak, bu zayıflamalar giderek çatlak ve gedikler haline gelecekler mi, zayıf noktalara dönük müdahalelerimiz işçi sınıfını merkeze koyarak nasıl mümkün olacak vb...Bu tartışmalarda Türkiye burjuvazisinin egemenlik aygıtında ortaya çıkan "basınç" üzerinde özellikle duruyor ve bu aygıtın yakın gelecekte devrimci siyasetin yardımıyla çok büyük sarsıntılar geçirebileceğini düşünüyorduk.Düşündüklerimizi birçok kez...

Hoşgeldiniz!

Aşağıdaki hesabınıza giriş yapın

Kayıt Ol!

Kayıt olmak için aşağıdaki bilgileri eksiksiz doldurun.

*Kullanıcı Sözleşmesi'ni ve Gizlilik Politikası'nı okuduğumu, anladığımı ve kabul ettiğimi beyan ederim. Kullanıcı Sözleşmesi ve Gizlilik Politikası.

Şifrenizi geri alın

Şifrenizi mi unuttunuz? Lütfen e-posta adresinizi veya okuyucu adınızı giriniz. E-posta adresinize şifrenizi sıfırlamak için bir bağlantı gönderilecektir.

Oluştur