Sayı 1 / Aralık 2015

TKH Kongre kararları

Partimiz, 10 Ekim’de gerçekleşen Ankara Katliamı’nın hesabını soracaktır! Emperyalizmin, gerici terör örgütlerinin ve AKP’nin kendi çıkarları için memleketimizi kan gölüne çevirmesine izin vermeyeceğiz. Bu doğrultuda Partimiz, barış, emek ve özgürlük mücadelesini daha fazla yükseltecek, Sosyalist Cumhuriyet için yoluna daha güçlü bir şekilde devam edecektir.    Suriye hakkında Suriye’de yaşanan iç savaşın yaratmış olduğu yıkımın baş sorumluları emperyalizm, işbirlikçi bölge devletleri ve ülkemizde AKP iktidarıdır. Kongremiz, Suriye’de savaşın derhal son bulması, gerici terör örgütlerine dönük her türlü desteğin kesilmesi, meşru Suriye hükümetinin tanınması ve Suriye’nin bağımsızlığının korunması gerektiğini bir kez daha ifade eder, Suriye halkının emperyalizme, gerici terör örgütlerine karşı onurlu mücadelesini...

TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ KURULUŞ KONGRESİ RAPORU: İKİNCİ CUMHURİYET’TE TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ’Nİ KURMAK

Bölüm   EMPERYALİZM, BÖLGESEL DİNAMİKLER VE TÜRKİYE’NİN DIŞ POLİTİKASI   SON BİR YILIN DEĞERLENDİRMESİ VE MEVCUT DURUM  A) Dünya değerlendirmesi ve emperyalizm Emperyalist sistemde kriz dinamikleri devam etmiştir. Emperyalistsistemin kriz dinamikleri geçtiğimiz bir yıl boyunca devam etmiştir. Farklı düzlemlerde devam eden bu dinamiklerin yarattığı sıkışma da yine son bir yıl boyunca farklı alanlarda değişik boyutlarda sonuçlar üretmiştir. Geçtiğimiz yıllarda emperyalist merkezlerde ortaya çıkan ekonomik krizin etkileri bugün sistemin genelinde farklı alanlarda devam etmektedir. Yatırım ve verimlilik artışındaki sınırlılık, kâr oranlarındaki sıkışma, sistemin genelinde büyüme ve istihdam yaratma kapasitesini sınırlandırmaya devam etmektedir. Bu sınırlar, uygulanan para politikalarıyla da birleşince, ekonomide spekülasyonların...

Gençliğe Dair Aykırı Notlar

Bir toplumsal olguyu, kategoriyi ele almak, onu derinlemesine analiz etmek ve bu toplumsal olgu veya kategorinin diğer olgularla kurduğu bağları açığa çıkarmak zor bir iştir. Bu işi yaparken konuyu yüzeysel ele almadan bağlantı noktalarını kurmak, teori ile siyaset düzlemlerini birbirine karıştırmadan hareket etmek gerekir. Dolayısıyla burada teorinin de sınırlarını zorlayan “aykırı” bir işleme başvurmak gerekir. Yöntemsel olarak herhangi bir toplumsal olgu, kategori, durum ya da katman ele alınırken ilk üzerinde durulacak nokta, konunun “özsel” içeriğine yapılacak vurgudur. Örneğin işçi sınıfına dair yapılacak bir çalışmada, mutlaka sınıfın ne olduğuna ve hangi tarihsel içerikle ele alınması gerektiğine, maddi zeminin nereye oturması gerektiğine...

OKUMA NOTLARI “Ne Yapmalı?”: Tarih içerisinde bir buzkıran

Yüz yıldan fazla süre önce, 20. Yüzyılın başlarında yazılmış ve Lenin’in en önemli eseri sayılabilecek “Ne Yapmalı?”, günümüzde hala olanca güncelliğiyle üzerine yazı yazılmayı, tartışılmayı, örnek alınmayı hak ediyor. Komünist hareketin militanları açısından sahip çıkılmayı gerektiren bir bütünlüğü, tarih içerisinde farklı şekilde karşımıza çıkan tartışmalara 1901 yılında Rusya topraklarında verilmiş yanıtları ve devrimin güncelliğine bakış ile örgüt teorisinin/pratiğinin ahengini bu kitapta sonuna kadar bulabiliyoruz. 1917 yılında işçi sınıfının iktidara geldiği Rusya topraklarında 19. yüzyılın ortasından itibaren kaynayan kazanı karıştıran, onu bir bulamaç olmaktan çıkartıp insanlığın yediği en güzel yemeklerden birini yapan kişilerin en önemlisi kuşkusuz Vladimir İlyiç Ulyanov Lenin’di. Rusya’da...

Eskimeyen bir tartışma: Devrim ve Parti

Türkiye, solun kendine dönük tartışmaları açısından bir anlamda 1990’ları tekrar yaşıyor. Sovyetler Birliği’nin çözülüşüyle birlikte yükselen anti-komünizm sol yapıların önemlice bir bölümü için “yeni” sulara yelken açmak sonucunu doğururken, bu rüzgâra direnenler kendi yelkenlerini kendileri üfleyerek yol almaya, daha doğrusu yol açmaya, çalışıyorlardı. 12 Eylül’ün solu fiziki olarak ortadan kaldırma/etkisizleştirme hamlelerine karşı, eksikli de olsa, beklenen direnişi sergileyememiş de olsa bir cevap üretebilmiş olan sol, sosyalizmin çözülüşüyle birlikte sorular sormaya ve bu sorulara alışıldık cevaplar vermek yerine yeni cevaplar aramaya yöneliyordu. Bu arayışın nesnel tarafının “yenilmişlik” olduğunu tespit etmeliyiz. Solun bir bölümünün arayışı tarihsel doğruların inkâr edilmesiyle ya da terkedilmesiyle...

Sınıf ve Parti

yüzyıldan başlamak üzere, işçi sınıfının nasıl bir dinamik taşıdığı, kapitalizmin yıkıcı gücü olarak sınıfın nesnel koşulları ve bu koşulların sınıfın tarihsel misyonunu üstlenmesini sağlayıp sağlayamayacağı en önemli tartışma başlıklarını oluşturuyordu. İşçi sınıfının, kapitalizmin mezar kazıcısı olarak bunu nasıl ve hangi araçlarla yapacağı, 20.yüzyılın ilk çeyreğine kadar tartışmanın en keskin başlıklarıydı. Bu sorulara dünya komünist hareketi içinden farklı yanıtlar verilmesine karşın, Avrupa’ya göre kapitalizmin az geliştiği ve Çarlık’ın hüküm sürdüğü Rusya’dan yükselen yanıt büyük Ekim Devrimi olmuş ve devrim bu tartışmayı kapatmakla kalmamış aynı zamanda taşıdığı evrensel değer ve bütünlük, sosyalizme en büyük katkıyı sağlamıştır. Rus işçi sınıfını devrime taşıyan süreç,...

Leninizm üzerine güncel tartışmalar: Parti devrimin aracıdır!

1905 Rus devriminin üzerinden 110, 1917 muzaffer Ekim Sosyalist Devrimi üzerinden 98 yıl geçmesine rağmen, bugün bu devrimlerin içinden şekillenen siyasi öncülük ve örgütlülük üzerine yeniden yazmak tuhaf karşılanmamalı. Neredeyse bir asır öncesinin büyük siyasal ve toplumsal dönüşümlerinin gerçekleştiği zaman kesiti üzerinden bugünün ihtiyaçlarına yanıt aramak basit bir analoji ise de ciddi sınırlılıkları var. İşçi sınıfının yapısından tutun da bugün emperyalizmin geldiği aşamaya kadar bir dizi unsurun değişim içinde olduğunu görmemek mümkün değil. Ancak dünya tarihinde sınıfsız ve sömürüsüz yeni bir toplumsal düzenin kurulabileceğine, gerekliliğine ve zorunluluğuna dair marksizmin ortaya koyduğu büyük teori ortada duruyor ve bugün bu sorun bütün...

Sayıdaki Konular

  Sayıdaki Yazarlar

   Hoşgeldiniz!

   Aşağıdaki hesabınıza giriş yapın

   Kayıt Ol!

   Kayıt olmak için aşağıdaki bilgileri eksiksiz doldurun.

   *Kullanıcı Sözleşmesi'ni ve Gizlilik Politikası'nı okuduğumu, anladığımı ve kabul ettiğimi beyan ederim. Kullanıcı Sözleşmesi ve Gizlilik Politikası.

   Şifrenizi geri alın

   Şifrenizi mi unuttunuz? Lütfen e-posta adresinizi veya okuyucu adınızı giriniz. E-posta adresinize şifrenizi sıfırlamak için bir bağlantı gönderilecektir.

   Oluştur