Kurtuluş Kılçer

Kurtuluş Kılçer

Türkiye komünist hareketi Ekim Devrimi’yle doğmuştur

1917 Ekim Sosyalist Devrimi, tek başına Rusya’nın kaderini değiştirmemiş, aynı zamanda bir bütün olarak dünyanın kaderinde muazzam etkide bulunmuştur ve bu anlamıyla tarihin önemli bir sıçrama noktası olarak görülmelidir. İnsanlık tarihinde benzer sıçrama noktalarından birisi olan 1789 Fransız Devrimi gibi 1917 Ekim Sosyalist Devrimi de bilimden kültüre, ekonomiden uluslararası ilişkilere kadar bir dizi alanda köklü dönüşümlerin anahtarı olmuştur. Reel sosyalizmin çözülüşü, Ekim Devrimi’nin etkisini ortadan kaldırmadı. Tersine Ekim Devrimi’nin yaratmış olduğu değişimin bir kez daha ne kadar önemli olduğunu ve...

Kolay yolu değil, zor yolu seçtiğimizi biliyoruz*

Değerli yoldaşlar, Bugün burada toplanmamızın açık bir nedeni bulunuyor. Türkiye Komünist Partisi’ni yeniden örgütlemek ve 1920 yılından bugüne kadar gelmiş bir mücadele birikimini geleceğe taşımak. Şöyle bir soru sorulabilir: Böyle bir hedef konabilir mi? Öncelikle düşünülmesi gereken bu. Siyasal açıdan bakıldığında böylesi bir hedefin darlaştırıcı yanlar barındırabileceği pekala söylenebilir. Öncelikle tarihsel bir bakış açısının bir sonucu olarak -ve bugün komünist siyaset açısından- ülkemizin en acil ihtiyacının ne olduğunun politik olarak saptanması gerekiyor. Açıktır ki, böylesi bir saptamanın başına Türkiye işçi...

Emperyalizm ve sosyalist devrim

Emperyalizm olgusunun değişik boyutlarıyla ele alınmasının, komünist hareketin politik mücadelesinde stratejik önemi bulunuyor. Emperyalizm olgusunun masaya yatırılmasını, güncel siyasal mücadelede politik hattın koordinatlarının oluşturulmasının ve bütünlüklü bir çerçevesinin ortaya çıkarılmasının olmazsa olmaz koşulu olarak görmek gerek. Ancak bununla birlikte, politik hattın oluşturulması kadar, emperyalizmi tartışmak aynı zamanda devrim stratejisinin de oluşturulmasında büyük önem taşımaktadır. Lenin’in marksist teoriye yaptığı en önemli katkılarından birisi de şüphesiz emperyalizm üzerine ortaya koyduğu teorik ve siyasal saptamalardır. İşçi sınıfının iktidar mücadelesinin politik hattını belirleyen ve...

Komünistler “bombalarla şekillendirilen” Türkiye’ye nasıl bakıyor?

Bu röportaj 4-5 Nisan tarihlerinde Gazete Manifesto haber portalında yayınlanmıştır. Röportaj: Merve Bahtiyar Türkiye son birkaç yılda gündemin hızla değiştiği günlerden geçiyor. Türkiye’nin gündemine gelen konularda uçlarda yaşanan tartışmalar ve uygulamalar, gündemin hızıyla birlikte siyasetin olağan işleyişini de etkiliyor. Yine böyle bir dönemde birkaç haftada bir patlayan bombalarla şekillendirilen bir ülkede, Gazete Manifesto olarak Türkiye Komünist Hareketi (TKH) Merkez Komitesi Üyesi Kurtuluş Kılçer ile bir röportaj gerçekleştirdik.   “Emperyalist-kapitalist sistem kaos yaratarak toplumu pasifize ediyor” Bugün ülkemizdeki siyasal gelişmelere dair bir...

Marksizm ve ulusal sorun üzerine hatırlatmalar

Ulusal sorun söz konusu olduğunda marksizmin söyleyeceği çok şey var. Ancak marksist teoriden; örneğin sınıf kavramı ya da tarihsel materyalizme dönük yaklaşım gibi, ulusal sorunu ayrı bir çerçevede ele alan ve salt bu alanı sabit kabul eden bir çözümleme beklenmemelidir. Marksizm, ulusal sorunu apayrı bir başlık olarak değil sınıflar mücadelesinin bileşeni ve devrim perspektifi ekseninde bağımlı bir düzlem olarak ele almıştır. Marx’ta,  Rosa’da, Lenin’de, Plehanov ya da Troçki’de, merkeze ulusal sorun konmamış, başka tartışma başlıklarının içerisinde bu konu ele alınmıştır....

Leninizm üzerine güncel tartışmalar: Parti devrimin aracıdır!

1905 Rus devriminin üzerinden 110, 1917 muzaffer Ekim Sosyalist Devrimi üzerinden 98 yıl geçmesine rağmen, bugün bu devrimlerin içinden şekillenen siyasi öncülük ve örgütlülük üzerine yeniden yazmak tuhaf karşılanmamalı. Neredeyse bir asır öncesinin büyük siyasal ve toplumsal dönüşümlerinin gerçekleştiği zaman kesiti üzerinden bugünün ihtiyaçlarına yanıt aramak basit bir analoji ise de ciddi sınırlılıkları var. İşçi sınıfının yapısından tutun da bugün emperyalizmin geldiği aşamaya kadar bir dizi unsurun değişim içinde olduğunu görmemek mümkün değil. Ancak dünya tarihinde sınıfsız ve sömürüsüz yeni...

Hoşgeldiniz!

Aşağıdaki hesabınıza giriş yapın

Kayıt Ol!

Kayıt olmak için aşağıdaki bilgileri eksiksiz doldurun.

*Kullanıcı Sözleşmesi'ni ve Gizlilik Politikası'nı okuduğumu, anladığımı ve kabul ettiğimi beyan ederim. Kullanıcı Sözleşmesi ve Gizlilik Politikası.

Şifrenizi geri alın

Şifrenizi mi unuttunuz? Lütfen e-posta adresinizi veya okuyucu adınızı giriniz. E-posta adresinize şifrenizi sıfırlamak için bir bağlantı gönderilecektir.

Oluştur