Etiket: Emperyalizm / Anti-Emperyalizm / Yurtseverlik

Ermeni Sorunu: Yalanlar ve gerçekler

Ermeni Sorunu’nundoğuşu ve 1915’e evrilentarihsel süreç Türk milliyetçi tarih yazımında emperyalist devletlerce Osmanlı Devleti’ne yapılan dış müdahaleler ve bu müdahalelerin biçimlerinden biri olarak görülen misyonerlik faaliyetleri, Ermeni Sorunu’nun ortaya çıkışı ve gelişmesinde neredeyse yegâne etken olarak gösterilmekte, Ermenilerin Osmanlı idaresi altında hiçbir sorun yaşamaksızın adeta bir “asr-ı saadet” içerisinde oldukları iddia edilmekte ve bu sorunun herhangi bir tarihi temele dayanmayan, dış güçler ve bilhassa da misyonerler tarafından ortaya çıkarılan “sunî bir sorun” olduğu görüşü yaygın biçimde savunulmaktadır.Oysa Ermenilerin Osmanlı idaresinde ...

Büyük Ekim Devrimi ve uluslararası siyasette emperyalizmle mücadele

Büyük Ekim Devrimi… 7 Kasım’da veya Rusya’da kullanılan Jülyen takvimine göre 25 Ekim 1917’de, o dönemki adıyla Petrograd’da, Şubat Devrimi’nin ardından kurulan Alexander Kerensky’nin başında olduğu Geçici Hükümet’i deviren Bolşeviklerin gerçekleştirdiği insanlık tarihinin en görkemli devrimi. 1871’in 28 Mart’ından 28 Mayıs’ına kadar ayakta kalabilen Paris Komünü’nün ardından işçi sınıfının tarih sahnesine yeniden çıktığı ve ihanete uğrayıncaya kadar, bu kez 71 yıl ayakta kalarak gerçekten başarıya ulaştırdığı ilk sosyalist devrim. İlk gününden itibaren emperyalizmle mücadele eden Ekim Devrimi 1922’de Sovyet Sosyalist ...

Kültürel emperyalizmin kıskacı altındaki Suriye’ye emperyalizmin vizöründen bakmak: Beyaz Miğferler

Marksist Manifesto’nun bu sayısı için belirlenen “Emperyalizm” başlıklı dosya konusu vesilesi ile emperyalizm olgusuna, dünyanın içinde bulunduğu nesnel duruma, bu olgunun tarihselliğine ve hangi noktaya evrileceğine dair gerek politik gerekse ideolojik bir dizi yazı ile kapsamlı bir çalışma ortaya konduğu içindir ki, emperyalizmin “ne” olduğuna ilişkin bir ön giriş yapmanın –yazıyı boğacağı kaygısı ile- pek de iyi durmayacağı kanısındayım. O yüzden diğer yazar arkadaşların deklare ettikleri görüşlerin bu yazının da bir anlamda zemini olduğu gerçeğini belirterek meselenin bana ayrılan kısmına ...

Kültürel emperyalizm

Kültürel emperyalizm ya da kültür emperyalizmi kavramının/tezinin 1960’lı yıllarda ortaya çıktığı yaygın bir görüş. Günümüzde sosyoloji alanında kültürel emperyalizm özellikle medya boyutlarıyla ele alınmakta; sermaye düzeninin yayılması, muhafazası ve daha iyiye gitmesi için çalışan bir aracı olarak medya teknolojisi ve iletişim üzerinde durulmakta. ‘Kültür Emperyalizmi’ kavramını kültürel/ideolojik düzey ile ekonomik düzey arasındaki ilişkiyi yok sayarak, görmezden gelerek (ekonominin belirleyiciliğini hesaba katmadan) değerlendirmek mümkün değildir. Böyle bir değerlendirme ki, araştırıldığında görülecektir, tarihsel materyalist anlayışın dışına düşer. Kültür emperyalizmi kavramını açımlamak için ...

BREXIT Britanya’nın krizini derinleştiriyor*

Britanya’yı Avrupa Birliği (AB)’nden çıkarmak için yüzde 51,9’a karşı yüzde 48,1 gibi az bir farkla elde edilen çoğunluk oyu, bilhassa eğer yeni Başbakan sıfatıyla Theresa May esefle “Brexit’in hakikaten Brexit demek olduğu”nda ısrar ederse, Britanya emperyalizminin seyri açısından tarihsel sonuçlar doğuracaktır. Ancak, AB referandumu oylamasının üzerinden bir aydan fazla zaman geçtikten sonra Brexit’in gerçekte ne anlama geldiği belirsizliğini korurken, Cameron hükümetinin de Brexitçi kampın da bununla baş etmek için ellerinde hemen hemen hiçbir olağanüstü hal planlaması bulunmadığı fazlasıyla açık hale ...

Avrupa Birliği’nin duraklama dönemi

Savaş sonrası dönemin uluslararası atmosferinde ve ekonomik büyüme döneminde filizleri atılan, Doğu Avrupa, Balkanlar ve Ortadoğu ülkelerine ulusötesi bir sosyal hukuk rejimi modeli olarak sunulan Avrupa Birliği, tarihinin en kritik dönemlerinden birini yaşıyor. 1970’lerin ortasına kadar Avrupa’ya hakim olan sosyal liberalizm ve refah devletinin ekonomik ve ideolojik birikimini kullanan, fakat aynı birikimi 1980’lerden bu yana tüketmekte olan Avrupa bir süredir model olma özelliğini yitirmiş durumda. Jessop’ın ifadesiyle Keynesçi ulusal refah devletinden ulus-sonrası Schumpeterci çalışma rejimine geçişin en yalın örneklerinden biri ...

“Sam Amca” nereye?

1945 Ağustosu’ndan bu yana emperyalist sistemin mutlak lideri olan Amerika Birleşik Devletleri, 2008 krizinden bu yana gerçek bir alternatifi olmasa da, artık tartışmasız olarak bu liderliği eski usulde sürdürmekte zorlanıyor. 1989’da Berlin’de duvarın yıkılması ve iki yıl sonra Sovyetler Birliği’nin çözülmesiyle “tarihin sonu”nu ve “mutlak galibiyeti”ni ilan etmekte acele eden ABD önderliğindeki kapitalist blok, aradan ancak iki on yıl geçtikten sonra adeta duvara toslamış durumda. Karşısında ne reel sosyalizm ne de siyasallaşmış ve güçlü bir işçi sınıfı hareketi olmasına rağmen ...

Küreselleşme mi, emperyalizm mi?

Dünya değişiyor. Günümüzdeki gelişmeleri takip etmekte, değişimleri yakalamakta zaman zaman zorluklar çekiyoruz. Her gün yeni kavramlar ortaya atılıyor. Ancak arka planda değişmeyen bir şey var: kapitalizm. Kapitalizm hâlâ dünya ekonomik düzeninde baskın konumunu korumaya devam ediyor. Soğuk Savaş’tan sonra Amerika Birleşik Devletleri (ABD) avuçlarında kapitalizm ile bir başına kaldı ve avuçlarında kalanları saçacağı, Doğu Bloku’ndan arda kalan birçok “yeni” alan açıldı. Elbette ABD bu fırsatı kaçırmadı ve Sovyetler Birliği’nin yıkılması ile birlikte gücünü kullanarak bölgede hegemonyasını kurdu. Günümüze baktığımızda ABD ...

Emperyalizm ve sosyalist devrim

Emperyalizm olgusunun değişik boyutlarıyla ele alınmasının, komünist hareketin politik mücadelesinde stratejik önemi bulunuyor. Emperyalizm olgusunun masaya yatırılmasını, güncel siyasal mücadelede politik hattın koordinatlarının oluşturulmasının ve bütünlüklü bir çerçevesinin ortaya çıkarılmasının olmazsa olmaz koşulu olarak görmek gerek. Ancak bununla birlikte, politik hattın oluşturulması kadar, emperyalizmi tartışmak aynı zamanda devrim stratejisinin de oluşturulmasında büyük önem taşımaktadır. Lenin’in marksist teoriye yaptığı en önemli katkılarından birisi de şüphesiz emperyalizm üzerine ortaya koyduğu teorik ve siyasal saptamalardır. İşçi sınıfının iktidar mücadelesinin politik hattını belirleyen ve ...

Sayfa 1 of 19 1 2 19

Hoşgeldiniz!

Aşağıdaki hesabınıza giriş yapın

Kayıt Ol!

Kayıt olmak için aşağıdaki bilgileri eksiksiz doldurun.

*Kullanıcı Sözleşmesi'ni ve Gizlilik Politikası'nı okuduğumu, anladığımı ve kabul ettiğimi beyan ederim. Kullanıcı Sözleşmesi ve Gizlilik Politikası.

Şifrenizi geri alın

Şifrenizi mi unuttunuz? Lütfen e-posta adresinizi veya okuyucu adınızı giriniz. E-posta adresinize şifrenizi sıfırlamak için bir bağlantı gönderilecektir.

Oluştur