Etiket: Leninizm ve Örgüt Teorisi

OKUMA NOTLARI “Ne Yapmalı?”: Tarih içerisinde bir buzkıran

Yüz yıldan fazla süre önce, 20. Yüzyılın başlarında yazılmış ve Lenin’in en önemli eseri sayılabilecek “Ne Yapmalı?”, günümüzde hala olanca güncelliğiyle üzerine yazı yazılmayı, tartışılmayı, örnek alınmayı hak ediyor. Komünist hareketin militanları açısından sahip çıkılmayı gerektiren bir bütünlüğü, tarih içerisinde farklı şekilde karşımıza çıkan tartışmalara 1901 yılında Rusya topraklarında verilmiş yanıtları ve devrimin güncelliğine bakış ile örgüt teorisinin/pratiğinin ahengini bu kitapta sonuna kadar bulabiliyoruz. 1917 yılında işçi sınıfının iktidara geldiği Rusya topraklarında 19. yüzyılın ortasından itibaren kaynayan kazanı karıştıran, onu ...

Eskimeyen bir tartışma: Devrim ve Parti

Türkiye, solun kendine dönük tartışmaları açısından bir anlamda 1990’ları tekrar yaşıyor. Sovyetler Birliği’nin çözülüşüyle birlikte yükselen anti-komünizm sol yapıların önemlice bir bölümü için “yeni” sulara yelken açmak sonucunu doğururken, bu rüzgâra direnenler kendi yelkenlerini kendileri üfleyerek yol almaya, daha doğrusu yol açmaya, çalışıyorlardı. 12 Eylül’ün solu fiziki olarak ortadan kaldırma/etkisizleştirme hamlelerine karşı, eksikli de olsa, beklenen direnişi sergileyememiş de olsa bir cevap üretebilmiş olan sol, sosyalizmin çözülüşüyle birlikte sorular sormaya ve bu sorulara alışıldık cevaplar vermek yerine yeni cevaplar aramaya ...

Sınıf ve Parti

yüzyıldan başlamak üzere, işçi sınıfının nasıl bir dinamik taşıdığı, kapitalizmin yıkıcı gücü olarak sınıfın nesnel koşulları ve bu koşulların sınıfın tarihsel misyonunu üstlenmesini sağlayıp sağlayamayacağı en önemli tartışma başlıklarını oluşturuyordu. İşçi sınıfının, kapitalizmin mezar kazıcısı olarak bunu nasıl ve hangi araçlarla yapacağı, 20.yüzyılın ilk çeyreğine kadar tartışmanın en keskin başlıklarıydı. Bu sorulara dünya komünist hareketi içinden farklı yanıtlar verilmesine karşın, Avrupa’ya göre kapitalizmin az geliştiği ve Çarlık’ın hüküm sürdüğü Rusya’dan yükselen yanıt büyük Ekim Devrimi olmuş ve devrim bu tartışmayı ...

Leninizm üzerine güncel tartışmalar: Parti devrimin aracıdır!

1905 Rus devriminin üzerinden 110, 1917 muzaffer Ekim Sosyalist Devrimi üzerinden 98 yıl geçmesine rağmen, bugün bu devrimlerin içinden şekillenen siyasi öncülük ve örgütlülük üzerine yeniden yazmak tuhaf karşılanmamalı. Neredeyse bir asır öncesinin büyük siyasal ve toplumsal dönüşümlerinin gerçekleştiği zaman kesiti üzerinden bugünün ihtiyaçlarına yanıt aramak basit bir analoji ise de ciddi sınırlılıkları var. İşçi sınıfının yapısından tutun da bugün emperyalizmin geldiği aşamaya kadar bir dizi unsurun değişim içinde olduğunu görmemek mümkün değil. Ancak dünya tarihinde sınıfsız ve sömürüsüz yeni ...

TEORİ NEDİR?

Gelenek 100. sayısını çıkartmanın gururunu yaşıyor. Yuvarlak rakamlara olan düşkünlüğümüz olarak algılanmasın bu... 100. sayı teorik bir dergi için Türkiye’de uzun sayılabilecek bir ömrü gösterdiği için önemlidir.Elbette kimse bir derginin başarısının ömrüyle doğru orantılı olduğunu söyleyemez. Gelenek’in yüz sayı çıkmış olması da onun başarılı olduğunun bir ispatı sayılamaz. Ayrıca teorik bir dergi için başarının ne olduğu da bir teorik tartışma konusudur. Ancak tarihte kısa ömrüyle kıyaslanamayacak büyüklükte etki yaratan dergiler olduğu gibi, uzun yıllar ve çok sayıda nüshadan geriye pek ...

Sayfa 1 of 10 1 2 10

Hoşgeldiniz!

Aşağıdaki hesabınıza giriş yapın

Kayıt Ol!

Kayıt olmak için aşağıdaki bilgileri eksiksiz doldurun.

*Kullanıcı Sözleşmesi'ni ve Gizlilik Politikası'nı okuduğumu, anladığımı ve kabul ettiğimi beyan ederim. Kullanıcı Sözleşmesi ve Gizlilik Politikası.

Şifrenizi geri alın

Şifrenizi mi unuttunuz? Lütfen e-posta adresinizi veya okuyucu adınızı giriniz. E-posta adresinize şifrenizi sıfırlamak için bir bağlantı gönderilecektir.

Oluştur